Ochrana pri preprave peňazí a cenín

Preprava peňazí a cenín je vykonávaná špeciálne vybavenými vozidlami s priamym spojením s operátorom. Uskutočňujú ju odborne vyškolení a v zmysle zákona 473/2005 Z.z. vyzbrojení pracovníci.

28 ročné

skúsenosti

Komplexné

služby

Bezpečnosť

objektov

Profesionálna

práca

Dlhodobá

spolupráca