Školenia odbornej spôsobilosti

Odborná príprava a poradenstvo SBS V zmysle zákona 473/2005 Z.z. bola nám Ministerstvom vnútra SR udelená Akreditácia na vykonávanie školení za účelom získania Preukazu odbornej spôsobilosti pracovníka bezpečnostných služieb typu S, P a SF.

Školenia sú vykonávané v školiacom stredisku ŽIVENA, Hviezdoslavova 21, Martin. Školenie typu S je v rozsahu 70 vyučovacích hodín a trvá 7 dní.

28 ročné

skúsenosti

Komplexné

služby

Bezpečnosť

objektov

Profesionálna

práca

Dlhodobá

spolupráca