Pult centralizovanej ochrany

Najmodernejším a zároveň ekonomicky najvýhodnejším strážením je 24-hodinové monitorovanie chránených objektov zabezpečených Elektronickým zabezpečovacím systémom /EZS/ alebo Elektronickou požiarnou signalizáciou /EPS/. Informácia o stave chráneného objektu je okamžite prenesená na Pult centr alizovanej ochrany /PCO/. V prípade napadnutia objektu operátor ihneď vysiela ozbrojenú Zásahovú skupinu na preverenie stavu objektu.

Firma SPOMA s.r.o. je jediná SBS, ktorá vlastní PCO v regióne okresov Martin a Turčianske Teplice. Úzko spolupracuje s firmou MARTINALARM, ktorá poskytuje montáž a servis zabezpečovacích zariadení.

28 ročné

skúsenosti

Komplexné

služby

Bezpečnosť

objektov

Profesionálna

práca

Dlhodobá

spolupráca