Fyzická strážna služba

V rámci fyzickej ochrany objektu Vám ponúkame:

  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  • ochrana osoby
  • ochrana majetku a osoby pri preprave
  • ochrana prepravy majetku a osoby
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania sa osôb
  • vypracovanie plánu ochrany

28 ročné

skúsenosti

Komplexné

služby

Bezpečnosť

objektov

Profesionálna

práca

Dlhodobá

spolupráca